نشریه علمی بوم شناسی آبزیان- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله بوم شناسی آبزیان دارای مجوز علمی-پژوهشی به شماره 3/18/5692 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
شاپا: 2322-2751
پایگاه‌های نمایه کننده:

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

Google Scholar

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

متن کامل مقالات این نشریه در وب گاه www.isc.gov.ir پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) قابل بازیابی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی بوم شناسی آبزیان:
http://jae.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب